top of page

• висока топлоизолация при 90
mm строителна дълбочина: Uf
≤1,0 W/m2K (строителна ширина
117 mm)
• Uw=0,8 W/m2K (Ug=0,6 W/m2K и
KS – дистанционер)
• Коекструдирано средно уплът-
нение с перца

• Оптимални изолирани зони с
пянообразна изолационна щега
• Многообразен профилен асорти-
мент за разнообразни решения
• Съвместими със серии за врати
ADS 90 PL.SI.a

bottom of page