top of page

Schüco AWS 75.SI

• Отлична топлоизолация при 75
mm строителна дълбочина, Uf
≤1,3 W/m2K
• Повишена топлоизолирана зона,
посредством изолатори с пяна
• Оптимизирани уплътнения с
коекструдиране на неопрен
• Нов принцип на топлоизолация
във фалца на стъклото
• Множество профилни варианти:
Schüco AWS 75 RL.SI, AWS 75
SL.SI
• Съвместимост за програмата за
врати Schüco ADS

bottom of page