top of page
E-66-NEW_fit-gallery_large (1).png
Е66

 

Слънцезащитните жалузи E66 осигуряват два от най-важните аспекта в съвременното строителство - защита от прекомерно затопляне на сградите през лятото и контролиран достъп на естествена светлина.

Тези характеристики гарантират комфорт и цялостното подобряване на жизнената среда на обитателите и допринасят за повишаването на енергийната ефективност на сградата. Със специално разработения от ЕТЕМ софтуер- ETEM Energy Pro се определят общите енергийни качества на сложни фасадни конструкции, прогнозира се енергийният ефект и се прави анализ за измененията и оптимизацията на комбинирани конструкции.

bottom of page