Glass Panes

През стъклата на прозорците се осъществява по-голяма част от топлообмена, като загубите са от излъчване и проводимост.

Специални покрития, поставяни на няколко или на всички стъкла, контролират загубите от излъчване. С новите технологии при производтсвото се променят слънчево-оптичните характеристики на стъклата, като пасивно или активно се регулира притока на слънчева енергия.

Нанасянето на ниско излъчващи прозрачни покрития върху стъклото, с висока отразителна способност в инфрачервения спектър, подобряват качествата на стъклопакета и управлението на климатичните условия в помещенията.