top of page
american uni valda.jpg

Проект Малта

VALDA-Logo .jpg

Сградата на американския университет в Малта, е силно засегната по време на Втората световна война.Водещият принцип на този проект остава демонстрирането на историческия дизайн. Валда работи, по този проект и осъществяването му, за да се постигне исканите дизайн и ефективност на проекта. 

Над 20 реализирани идеи 
Над 10 от най- добрите инжинери 
Над 6000 работни часа
Над 100 работника
bottom of page