top of page
Флоатно стъкло

бяло, зелено, сиво, кафяво, синьо

Предлагат се с различна дебелина /от 4 мм до 12 мм/

Stained Glass
Ламинирано стъкло триплекс 

свързване с фолио на два или повече слоя обикновено флоатно стъкло. Междинният пласт е изключително здрав и свърза пластовете стъкло дори и ако се счупят, като предотвратява разпръскването на стъклото на остри малки и големи парченца. Колкото повече слоеве има един стъклопакет, толкова по-здрав е той. Подходящ е за магазини, ниски апартаменти, къщи и парапети.

Предлагат се с различна дебелина /от 4 мм до 12 мм/

Aluminium Fabrication
Релефно орнаментно стъкло

за получаване на различни релефни изображения се изработва от едната страна на стъклопакета.

Предлагат се с различна дебелина /от 4 мм до 12 мм/

Image by Andrew Chacon
PLANITHERM 4S 

висококачествено стъкло с меко покритие изработено, чрез полагането на много фин прозрачен слой материал от метален произход върху прозрачно стъкло.

Това покритие е с ниска проводимост и с двойно свойство: отразява високочестотната инфрачервена радиация, характерна за топлинната енергия и същевременно отразява голяма част от слънчевата енергия.

PLANITHERM 4S помага да се пести енергия и през лятото и през зимата. През лятото разходите за охлаждане намаляват с най-малко 40%, а през зимата разходите за отопление намаляват наполовина, в сравнение с обикновен стъклопакет

Предлагат се с различна дебелина /от 4 мм до 12 мм/

Image by Joel Filipe
Стопсол

използва се главно при изработка на стъклопакети за покриви и фасади с висок соларен контрол, защото има твърдо покритие и рефлектира добре.

Предлагат се с различна дебелина /от 4 мм до 12 мм/

Clouds Reflected on Windows
Закалено стъкло

притежава 4 - 5 пъти по-висока якост на огъване от обикновеното. При счупване се разпада на много на брой малки парчета без режещи ръбове.

Предлагат се с различна дебелина /от 4 мм до 12 мм/

Fixing Broken Glass
PLANITHERM ULTRA N

висококачествено нискоемисионно стъкло с меко покритие, увеличаващо значително свойствата за термоизолация и се характеризира с висока светлопроводимост. Основно свойство на нискоемисионното покритие е да връща топлината обратно в помещението. Използването му осигурява равномерното разпространение на топлината в помещенията през зимния сезон. Този вид стъкла могат да бъдат комбинирани с шумоизолационни стъкла за постигане на оптимални условия на средата. Вложените инвестиции се възвръщат в период от 3 до 5 години чрез спестената топлинна енергия и ограничените загуби.

Предлагат се с различна дебелина /от 4 мм до 12 мм/

Image by Patrick Tomasso
bottom of page