top of page

Основна система за прозорци със строителна дълбочина от 65 mm. Тя е с огромен асортимент за идейно конструиране.

ricardo-gomez-angel-vbXHa84h0FY-unsplash.jpg
siddharth-bhogra-7QOy71-XFys-unsplash.jpg

Schuco AWS 75 SI

Алуминиевите системи за прозорци Schüco AWS 75.SI комбинират забележителната топлоизолация на пластмасовите и дървени прозорци с предимствата на материала алуминий: дълъг живот, здравина, малките видими ширини, както и безкрайни възможности на дизайн, които са възможни за реализация при големи, транспарантни форми. Прозоречната система със строителна дълбочина само от 75 mm може да се използва в много различни разновидности и се комбинира лесно с програмата за врати на Schüco ADS.

Новите прозорци Schüco AWS 90.SI+ отговарят на нормите за пасивни сгради и свързват предимствата на материала алуминий с изискванията за устойчива архитектура. Заедно с това прозорците Schüco AWS 90.SI+ отговарят на високите изисквания за топлоизолация. Прозорците предлагат високи топлоизолационни стойности Uf≤1,0 W/m2K при 90 mm строителна дълбочина. Комбинирана със скрития обков Avan Tec, системата може да реализира трансперантни формати до 160 kg, комбинирана с Schüco Tip Tronic допълнително в сградата се създават възможности за енергоспестяване.

r-architecture-wJAOeXvxudM-unsplash.jpg
r-architecture-rOk4VSMS3Ck-unsplash.jpg

Schüco ASS50 & Schüco ASS70.HI

Schüco ASS 50 и ASS 70.HI Топлоизолирани системи за врати тип „повдигане и плъзгане” съответно с 50 mm и 70 mm строителна дълбочина. С тези системи могат да бъдат реализирани големи отваряеми елементи. Големина на крилото до 3 000 mm височина и широчина, както тегло на крилото до максимално 400 kg. Възможно е разминаване на цветовете отвън и отвътре. Във вратите ASS 50 и ASS 70.HI има възможност да се интегрира системата за управление Schüco e-slide (електрическо отваряне)

ЕТЕМ Е-1000

Оптимизирана по отношение на съотношението максимална структурна стабилност и използване на минимално количество алуминийУсилване на профилите в пунктовете, понасящи напреженияС елегантна права и заоблена линия: 60 мм ширина на системата за правата линия и 67,5 мм за заоблената

Image by Nastuh Abootalebi
avi-werde-hHz4yrvxwlA-unsplash.jpg

Оптимизирана по отношение на съотношението максимална структурна стабилност и използване на минимално количество алуминийУсилване на профилите в пунктовете, понасящи напреженияС елегантна права и заоблена линия: 60 мм ширина на системата за правата линия и 67,5 мм за заоблената

E75 е отваряема система, отгваряща на най-съвременните исисквания за топлофикация, функционалност и естетика

Image by Scott Webb

ЕТЕМ Е-52

Оптимизирана по отношение на съотношението максимална структурна стабилност и използване на минимално количество алуминий.Усилване на профилите в пунктовете, понасящи напреженияС елегантна права и заоблена линия: 60 мм ширина на системата за правата линия и 67,5 мм за заоблената

bottom of page