Heder Valda OLD

                          nac tel

valda home text 1

Schüco ADS 90.SI

Енергийната ефективност и топлоизолацията играят все по-значителна роля при новото строителство и санирането на жилищното и обектното строителство. Със системата за врати Schüco ADS 90.SI Schüco поставя нови стандарти за нисък разход на енергия и стандарт за алуминиеви врати. Разширените изолационни зони, принципа на средно уплътнение и специалната изолация на фалца на стъклото правят възможни качества на сиситемата като напрмер 300 Ра устойчивост на дъжд, стойност на топлоизолация на профила Uf = 1,4 W/m2K, както
и отлични топлоизолационни стойности на вратата Ud<1,0W/m2K.
По този начин Schüco включва в програмата си още днес бъдещите страндарти за топлоизолация. Функцията на пестене на енергия може да се допълни и с добив на енергия, чрез интеграция на модулите Schüco ProSol TF.


Предимства:

• Навън и навътре отваряща
се врата, със строителна
дълбочина на рамката 90 mm
и строителна дълбочина на
крилото 100 mm;
• Отлична топлоизолация (Ud<1,0
W/m2K при Uf = 1,4 W/m2K)
• Височина на вратата до
3000 mm и ширина на вратата
до 1400 mm
• Максимално тегло на вратата
200 kg
• Защита от влизане взлом до
WK3
• Ролкови или скрити панти


Опция

• Повишена устойчивост на дъжд
• Повишена шумоизолация
• Антипаник асортимент за заклю-
чване
• Безбариерни решения
• Възможен Soft Line дизайн

 SchucoADS90.SI 1 SchucoADS90.SI 2

 

Влада - фабрика за дограма и щори
OSense O-Sense