Heder Valda OLD

                          nac tel

valda home text 1

Услуги

Измазване и извозване

630x3
Измазване или така нареченото обръщане на прозорции врати в панел, ЕПК или тухла.
Измазването на прозорците е довършителният етап от монтажа на дограмата. То се извършва минимум 24 часа след монтажа на дограмата, за да изсъхне монтажната пяна. Ние се стремим да предложим на клиентите завършено решение и поради тази причина предлагаме след монтажа да бъде извършено допълнително двустранно подмазване на дограмата – външно подмазваме с теракол, вътрешно според конкретните нужди с гипс картон, поставяне на лайсни и гипсово лепило.
Качественото измазване около дограмата е изключително важно, за да избегнете нежелани последствия като – поява на мухъл, падане и напукване на мазилката в следствие на обилни валежи и влага.

izmazvane valda

Извозване на дограма
Извозването на стара дограма е задача, която изисква специална подготовка, подсигуряване на товарен транспорт и загуба на ценно време.
Ние Ви предлагаме да се отървете от старата дървена дограма като се възползвате от възможноста ние да я извозим до сметище.

Дограма на изплащане

630x3
Кредит „Бързи покупки“
creditТи Би Ай Кредит ЕАД отпуска целево средства за закупуването на избрани от клиента потребителски стоки;
Покупката може да бъде осъществена в търговски обект, сключил договор за представителство с "Ти Би Ай Кредит" ЕАД;
Средствата за одобрените кандидати се превеждат директно по сметката на представителя;
Клиентът получава стоките веднага;
Погасяване - чрез вноски към Ти Би Ай Кредит ЕАД.
Могат да кандидатстват:
физически лица - пълнолетни български граждани или постоянно пребиваващи чужденци с регулярни доходи
юридически лица
Как да получа кредит „Бързи покупки"?
Само с данни от личната карта и
Подписано „Искане-декларация за потребителски кредит
За повече информация: http://www.tbicredit.bg/

JETCREDIT
JetCredit е бърз и достъпен потребителски кредит за покупки на стоки на изплащане.

 • бърз и достъпен потребителски кредит за покупки на стоки на изплащане.
 • размерът на кредита е от 150 до 8000 лв.
 • срокът за изплащане е от 3 до 48 месеца
 • няма скрити такси и комисионни
 • прозрачни и непроменящи се условия
 • вноските по кредита са фиксирани и не се променят
 • възможност за избор на първоначална вноска
 • гратисен период от 15 до 45 дни
 • възможност за застраховка Защита на плащанията при специални условия
 • възможност да застраховате закупената от вас стока със застраховка Защита на имуществото

Улеснена процедура за кандидатстване:

 • получавате незабавен отговор
 • получавате потребителски кредит само срещу лична карта
 • не се изисква поръчител или друго обезпечение на кредита

Начини за плащане:
1. Можете да направите вноска по заем в удобен за вас клон на която и да е банка в България.Ние ви препоръчваме да правите вашите вноски в Aлфа банк, Първа Инвестиционна Банка или Общинска банка, където клиентите на БНП Париба Лични Финанси плащат по-ниска, преференциална цена за вносна бележка – 1,20 лв.

2. Можете да плащате вноските си в удобен за вас клон на EasyPay.

За повече информация вижте инструкцията за Плащане на вноски чрез EasyPay.

3. Можете да погасявате задълженията си и по електронен път чрез системата ePay.bg.
За повече информация вижте инструкцията за Плащане на вноски чрез ePay.

4. През банкомат чрез системата B-Pay.
За повече информация вижте инструкцията за Плащане на вноски чрез B-Pay
За повече информация: http://www.bnpparibas-pf.bg

Кредит енергийна ефективност

630x3
Домакинства или сдружения на собственици от цялата страна имат възможност да се възползват от предимствата на енергийната ефективност и да получат целеви кредити и безвъзмездна финансова помощ чрез българските банки, които участват в Програмата REECL:
Райфайзен банка
ПроКредит банк
Всяко домакинство или сдружение на собственици, което получи кредит по Програма REECL има право да ползва безвъзмездна помощ съответно в размер на 20%, 30% или 35% от стойността на кредитирания енергоспестяващ проект, след като той бъде успешно завършен и след като са били изпълнени всички условия.

Безвъзмездна насърчителна помощ: Ако някои разходи са били частично или напълно възстановени с безвъзмездна помощ по друга донорска програма, те няма да бъдат включени в сумата, върху която се изчислява безвъзмездната помощ по Програма REECL

Групови проекти: При спазване на правилата и условията на Програмата REECL, кредитополучателите, собственици на етажна собственост, имат право да получат помощ в размер на 30% от главницата на кредита за доставка и монтаж на енергоспестяващите мерки, които се изпълняват като групов проект, одобрен на общо събрание, или 35% при условие, че груповият проект се реализира с кредит, предоставен на сдружение на собственици на етажна собственост, и включва задължително поне едно подобрение на сградната обвивка (изолация и/или смяна на дограма) и поне едно подобрение на сградните инженерни системи.

Индивидуални проекти: При спазване на правилата и условията на Програмата REECL, кредитополучателите могат да получат безвъзмездна помощ в размер на 20% от главницата на кредита за доставка и монтаж на енергоспестяващите мерки, които се изпълняват като индивидуален проект. Съответните суми на помощта не може да са по-големи от левовата равностойност на максималните размери, посочени в таблицата по-долу. Сумарно безвъзмездната помощ за едно домакинство не може да надхвърля левовата равностойност на €9000.

Енергоспестяващи мерки в дома

Размер на помощта за мярката

Максимален размер на помощта в евро

Енергоефективна дограма

20%

€1300

Изолация на стени

20%

€1500

Изолация на покриви

20%

€750

Изолация на подове

20%

€350

Енергоефективни печки и котли на биомаса и системи

20%

€600

Слънчеви колектори за топла вода и системи

20%

€1000

Енергоефективни газови котли и системи

20%

€600

Термопомпени системи за отопление и климатизация

20%

€2200

Сградни фотоволтични системи

20%

€1800

Абoнатни станции и сградни инсталации или газификационни системи5

20%

€1600

Рекуперативни вентилационни системи

20%

€1200

Проект за енергоспестяване в дома:

€9000

Кредитополучателят трябва да кандидатства за полагаемата се помощ след успешно завършване на проекта за енергоспестяване, финансиран със заем от участваща банка, но не по-късно от 4 месеца след отпускане на заема.

Kредитополучателят е необходимо да попълни искане за безвъзмездна помощ и да го подаде в банката, която е кредитирала проекта. Към формуляра трябва да се приложат:
протокол за извършени работи, съгласно образеца;
оригинална фактура, която задължително съдържа: дата, име, адрес и ЕИК на доставчик/монтажник; техническа спецификация, чертежи и цена на монтираните предварително одобрени материали и съоръжения; адрес на монтаж; име и адрес на кредитополучателя и състояние на плащането на фактурата;
оригинален документ, с който се удостоверява плащане на фактурата (касов бон при плащане в брой или потвърждение от банка за нареден банков превод при безналично плащане).

Финансиращата банката си запазва правото да поиска допълнителни данни и документи, които смята за необходими, за да се потвърди изпълнението на всички правила и условия.

Безвъзмездната помощ се изплаща при условие, че са спазени правилата и условията на Програмата за енергийна ефективност в дома, изложени в кредитния договор и банковите формуляри за кредит и за безвъзмездна помощ.
Кредитополучателите трябва да използват одобрени съоръжения и материали, за да могат да получат безвъзмездната финансова помощ.

 

Влада - фабрика за дограма и щори
OSense O-Sense