Heder Valda OLD

                          nac tel

valda home text 1

Kommerling EuroFutur Classic 70mm

"EuroFutur Classic" е 5-камерна система със 70мм строителна дълбочина за производство на пластмасови прозорци. Техническата особеност тук е иновативната, стоманена армировка с патентована геометрия с изключително добри топлоизолационни свойства.

"EuroFutur Classic" се доставя в две изпълнения:

KommerlingEuroFuturClassic70mm

Вариантът "с изместени равнини" се отличава с дизайн с изключително прави линии, който не се ориентира по краткотрайни модни тенденции и подхожда идеално на всички стилове фасади на стари сгради.
Коефициентът на топлопреминаване от Uf = 1,3 W/(m?K) позволява достигането на стандартите на нискоенергийната къща още с ценово изгодните еднокамерни стъклопакети.

Изпълнението "с полуизместени равнини" напълно отговаря със забележителния си дизайн и широката скосена периферия на модерното усещане за стил. С допълнителните си изолационни камери този вариант предлага още по-висока степен на топлоизолация Uf = 1,2 W/(m?K).

С многобройните си геометрии на каси, крила, кемпфери и летящи делители системата предлага почти неограничено поле за архитектурна изява.

Тя отговаря на най-високите изисквания по отношение на топло- и шумоизолация. Монтираните в профилната система и завити в армировката обкови предлагат висока степен на базисна противовзломност. Без проблем се достигат и степените на противовзломност от клас 1 и клас 2.

Системата е за пример и по отношение на екологичността: Като пръв световно значим продуцент марката KOMMERLING паралелно с рециклирания материал започва да влага в производството на профили от пластмаса изключително и само свежо безоловно ПВЦ със "зелени" стабилизатори на оловно-цинкова основа.

Влада - фабрика за дограма и щори
OSense O-Sense