Heder Valda OLD

                          nac tel

valda home text 1

Schüco AWS 90.SI+

Новите прозорци Schüco AWS 90.SI+ отговарят на нормите за пасивни сгради и свързват предимствата на материала алуминий с изискванията за устойчива архитектура. Заедно с това прозорците Schüco AWS 90.SI+ отговарят на високите изисквания за топлоизолация. Прозорците предлагат високи топлоизолационни стойности Uf≤1,0 W/m2K при 90 mm строителна дълбочина. Комбинирана със скрития обков Avan Tec, системата може да реализира трансперантни формати до 160 kg, комбинирана с Schüco Tip Tronic допълнително в сградата се създават възможности за енергоспестяване.

 

• висока топлоизолация при 90
mm строителна дълбочина: Uf
≤1,0 W/m2K (строителна ширина
117 mm)
• Uw=0,8 W/m2K (Ug=0,6 W/m2K и
KS – дистанционер)
• Коекструдирано средно уплът-
нение с перца

• Оптимални изолирани зони с
пянообразна изолационна щега
• Многообразен профилен асорти-
мент за разнообразни решения
• Съвместими със серии за врати
ADS 90 PL.SI.a

SchucoAWS90.SI 1 SchucoAWS90.SI 2

Влада - фабрика за дограма и щори
OSense O-Sense