Heder Valda OLD

                          nac tel

valda home text 1

Schüco ASS50 и ASS70.HI Плъзгане с повдигане

Schüco ASS 50 и ASS 70.HI Топлоизолирани системи за врати тип „повдигане и плъзгане” съответно с 50 mm и 70 mm строителна дълбочина. С тези системи могат да бъдат реализирани големи отваряеми елементи. Големина на крилото до 3 000 mm височина и широчина, както тегло на крилото до максимално 400 kg. Възможно е разминаване на цветовете отвън и отвътре. Във вратите ASS 50 и ASS 70.HI има възможност да се интегрира системата за управление Schüco e-slide (електрическо отваряне)

Schüco ASS 50
• Тънка видима ширина
• 50 mm строителна дълбочина на
крилото
• 120 mm строителна дълбочина
на касата
• Допустимо остъкляване 8-32 mm
• Устойчивост на дъжд до клас 9а
според DIN EN 12208
• Тегло на крилото до 400 kg за
врати тип „Повдигане и плъзга-
не” и до 300 kg за плъзгащи се
врати
• Различни видове каси за
двукрил, петкрил и шесткрил
прозорец
• С възможност за комбиниране
с Schüco AWS 50, AWS 60 или
AWS 65
• Коефициент на топлоизолация
според DIN EN ISO 10077, Uf<
2,0 (W/m2K)

Schüco ASS 70.HI
• Тесни видими ширини
• 70 mm строителна дълбочина на
крилото
• 160 mm строителна дълбочина
на касата
• Прави каса и крило
• Възможност за различни цвето-
ве отвън и отвътре
• Допустимо остъкляване до 8 –
32 mm
• Устойчивост на дъжд до клас 9а
според DIN EN 12208
• Клас на сигурност WK2 според
DIN EN V 1627
• Коефициент на топлоизолация
според DIN EN ISO 10077, Uf <
1,5 (W/m2K)

   

 SchucoASS50 ASS70.HI

Влада - фабрика за дограма и щори
OSense O-Sense