Heder Valda OLD

                          nac tel

valda home text 1

Публична покана за избор на изпълнител за достваква по ОПИК с предмет доставка на Поточна линия за автоматизирано производство на PVC дограма – 1 бр


- изтегляне на документация

 

______________________________________________________________________________

Документация по проект BG16RFOP002-3.002
документи за сваляне:

 

______________________________________________________________________________

Документация по проект BG16RFOP002-2.001-0072-C02

документи за сваляне:

 

 

______________________________________________________________________________

Влада - фабрика за дограма и щори
OSense O-Sense