Heder Valda OLD

                          nac tel

valda home text 1

Стъклопакети

През стъклата на прозорците се осъществява по-голяма част от топлообмена, като загубите са от излъчване и проводимост.

Специални покрития, поставяни на няколко или на всички стъкла, контролират загубите от излъчване. С новите технологии при производтсвото се променят слънчево-оптичните характеристики на стъклата, като пасивно или активно се регулира притока на слънчева енергия.

Нанасянето на ниско излъчващи прозрачни покрития върху стъклото, с висока отразителна способност в инфрачервения спектър, подобряват качествата на стъклопакета и управлението на климатичните условия в помещенията.

staklopaketi 1

Валда произвежда и монтира стъклопакети със стъкла на фирмата „Saint Gobain Glass“ и разполага с оборудване на немската фирма „Lisec” за автоматизираното им произвоство и контрол на качеството. Те могат да бъдат изпълнени с обикновено стъкло, нискоемисионно, четирисезонно, ламинирано, огледално, орнаментно и друго стъкло.

Стъклопакетът може да бъде двоен и троен с различна дебелина според системата профили, както и да бъде запълнен с газ аргон за повишаване на топло и шумоизолационните качества.

Качеството на стъклопакета се оценява, чрез топлоизолацията, звукоизолацията и защитата от слънчева радиация, които осигурява.

Той се състои от две или три стъкла, разделени чрез алуминиев или пластмасов дистанционер.
Стъклата са залепени към дистанционера с бутил каучук. Бутилът притежава най добрата анти проникваща способност и спира водната пара, за това се използва като първа
бариера при затварянето на стъклопакета. Бутила се поставя във вид на тънки ленит в двет страни на дистанционера при висока темература. При притискането на стъклата едно към друго, между тях и дистанционера остава фуга от бутил с дебелина няколко десети милиметра. Хубава плътност на дифузията се постига с помощта на ниската газопроницаемост на уплатнителния състав и малката му ширина. За да се постигне исканата плътност и здравина, стъклопъкетът се подлага на вторична херметизация от външната страна на стъклопакета с полисулфид. Те придават стабилност и плътност на системата и създават допълнителна дифузна плътност. Освен това позволяват леки трептения, предизвикани от промяната на налягането или температурата. Еластичния уплътнител не посзволява в системата да попада никаква влага или прах и по този начин не се нарушава и осветеността на помещението.

Пространството между стъклата се запълва с инертни газове в газова камера за да се повиши топлоизолацията и звукоизолацията на стъклопакета. Замяната на сухия въздух с газ, най-често аргон, води до намаляване на коефициента на топлопреминаване с 0,2 – 0,3 W/m²K, което е подобряване на топлоизолацията. Съдържанието на газ трябва да остане над 90%, за да бъде действието му ефективно. Теоретично загубата на аргона в пакета е около 1% годишно, така че добре изработения стъклопакет осигурява задържането на газа - за да бъде действието му ефективно до намаляването му до 60% в стъклопакета за около 30 години напред.

Използваните стъклата за направата на стъклопакетите основно са:

  • ·Флоатно стъклобяло, зелено, сиво, кафяво, синьо. Предлагат се с различна дебелина /от 4 мм до 12 мм/
  • PLANITHERM ULTRA N – висококачествено нискоемисионно стъкло с меко покритие, увеличаващо значително свойствата за термоизолация и се характеризира с висока светлопроводимост. Основно свойство на нискоемисионното покритие е да връща топлината обратно в помещението. Използването му осигурява равномерното разпространение на топлината в помещенията през зимния сезон. Този вид стъкла могат да бъдат комбинирани с шумоизолационни стъкла за постигане на оптимални условия на средата. Вложените инвестиции се възвръщат в период от 3 до 5 години чрез спестената топлинна енергия и ограничените загуби.

staklopaketi 2

  • PLANITHERM 4S - висококачествено стъкло с меко покритие изработено, чрез полагането на много фин прозрачен слой материал от метален произход върху прозрачно стъкло.

Това покритие е с ниска проводимост и с двойно свойство: отразява високочестотната инфрачервена радиация, характерна за топлинната енергия и същевременно отразява голяма част от слънчевата енергия.

PLANITHERM 4S помага да се пести енергия и през лятото и през зимата. През лятото разходите за охлаждане намаляват с най-малко 40%, а през зимата разходите за отопление намаляват наполовина, в сравнение с обикновен стъклопакет

staklopaketi 3

 

  • Стопсол – използва се главно при изработка на стъклопакети за покриви и фасади с висок соларен контрол, защото има твърдо покритие и рефлектира добре.
  • Ламинирано стъкло (триплекс)свързване с фолио на два или повече слоя обикновено флоатно стъкло. Междинният пласт е изключително здрав и свърза пластовете стъкло дори и ако се счупят, като предотвратява разпръскването на стъклото на остри малки и големи парченца. Колкото повече слоеве има един стъклопакет, толкова по-здрав е той. Подходящ е за магазини, ниски апартаменти, къщи и парапети.
  • Закалено стъкло - притежава 4 - 5 пъти по-висока якост на огъване от обикновеното. При счупване се разпада на много на брой малки парчета без режещи ръбове.
  • Релефно (орнаментно) стъкло – за получаване на различни релефни изображения се изработва от едната страна на стъклопакета.

 

Обикновено в стъклопакетите се влагат дистанционери от алуминий. Дистанционерът се намира в края на стъклопакета и поддържа постоянно разстоянието между стъклата. Вътрешността му е напълнена с абсорбент – хигроскопични частици, чиято функция е през перфорациите на дистанционерите да абсорбира дори и най – малките количества влага, преминала в междустъкленото пространство. Така се предотвратява образуване на конденз във вътрешността на стъклопакета.

 

По-добървариант е дистанционерае да се направи от пвц, по този начин се избягва студения край на стъклопакета. Благодарение на превъзходните изолационни характеристики на пвц дистанционера поддържането на по-висока температура по краищата на стъклопакета значително намалява риска от образуването на конденз. Това на свой ред намалява натрупването на вреден мухъл и плесен по прозореца. При използването на пвц дистанционери рискът от образуването на конденз значително намалява в сравнение с използването на алуминиеви дистанционери.

Като вземем за пример прозорци с алуминиеви дистанционери когато външната температура е по-ниска от минус 1º, около контактната повърхност между дистанционерната рамка започва да се образува конденз. При използването на пвц дистанционер конденз започва да се образува, когато външната температура падне под минус 12 ºС. Висококачествената композитна пластмаса на дистанционерите в комбинация с голямото разнообразие на цветовете може данаправи дизайна на всеки прозорец и фасада съобразен с архитектурата на сградата.

Влада - фабрика за дограма и щори
OSense O-Sense