Heder Valda OLD

                          nac tel

valda home text 1

Прозорци за пасивни къщи

Пасивните сгради са нови строителни технологии с минимална употреба на енергия. Планирането и изпълнението им се конкретизира с определени принципи - разход на енергия за отопление и вентилация не повече от 15kWh/m² годишно, перфектна топло-, хидро- и звукоизолация, както и подходяща ориентация на сградата. Целта е да се гарантира високо качество на въздуха и почти 75% намаляване на употребяваната енергия в сравнение с конвенционалното строителство.

И понеже прозорците са проводник на топлина и светлина във всяка една сграда, но и уязвимо място за загубата на топлина, изборът им трябва да е особено внимателен.

Инсталирането на пасиви прозорци и врати е основен фактор за подобряване на енергийната ефективност, затова и изискванията към дограмата са твърде строги по отношение избора на профилна система – рамка, остъкляване и уплътнение. С хармоничното съчетаване на тези компоненти се постига оптималната степен на топлопреминаване, дефинирани с коефициента на топлопреминаване – Uw и степента на пропускане на енергия g –изразява процентът на преминаващата през стъклото слънчева енергия (по-високата му стойност показва по-голям приток на топлина, но също и относително ниска защита от прегряване през лятото).

Съществуват и допълнителни изисквания за въздухо непроницаемост и ниво на шумоизолация на дограмата в този тип сгради.

prozorci za pasivni kashti

Прозорците играят важна роля за пасивните къщи по два начина. Първо, като намалят топлинните загуби, въпреки големия относителен дял на остъкляването и второ - позволяват на слънчевата светлина за създава допълнителна топлина през стъклото.

Основни изисквания за пасивните прозорци са тройния стъклопакет с газ аргон и изолацията на рамката.

Няколко основни параметъра дефинират един прозорец като пасивен:

  • коеф. на топлопреминаване на целия прозорец Uw ≤ 0,8 W/m²K ;
  • ·нискоемисионно тройно остъкляване с Ug ≤ 0,6 W/m²K и соларен фактор ≥ 50%
  • изтичането на въздух през неуплътнени връзки да е по-малко от 0,6 % от цялостния вътрешен обем на сградата за час.

Обикновено се монтира троен стъклопакет (с добър коефициент на соларни печалби,нискоемисионни покрития, напълнен с аргон, с ПВЦ дистанционер.

Връзката на дограмата със сградната обвивка е едно от слабите места, където се получава инфилтрация и забележими загуби от проводимост. По тази причина, за енергийно ефективните прозорци се използват строителни технологии за прекъсване на топлинните мостове.

Влада - фабрика за дограма и щори
OSense O-Sense