Heder Valda OLD

                          nac tel

valda home text 1

Обков за прозорци

obkov za prozorci Обковът е съвкупност от механизми и компоненти, които осигуряват съединяване накрилото с рамката на прозореца. Той еподложен на различни метеорологичниусловия и на голямо натоварване отпостоянната му експлоатация. С цел дагарантира дълго-трайност на продуктите си Валда изработва всички прозорци с обков нафирма Мако (Австрия). Тo позволява отваряне на крилото по хоризонтална ивертикална ос. Специалното облагородяване на повърхността прави обкова трайно корозионноустойчив и отговарящ нанай-високи изисквания.

Може да се монтира обков с базисна степен на безопасност – две секюрити точки и дръжкаHoppe с блокиращ механизъм,който възпрепятства всякакви опити зазадвижване на дръжката отвън.

На последък все почесто се налага да се обезопасят първите етажи нажилищните сгради за да се постигне клас на сигурност WK2съгласно DIN V EN V 1627-1630.

Влада - фабрика за дограма и щори
OSense O-Sense